Noord IJsseldijk kavel Suus, 3402 PH IJsselstein€ 525.000,– vrij op naam

Kenmerken

  • Soort objectbouwgrond
  • Oppervlakte2695 m² oppervlakte
Bekijk alle kenmerken
Overdracht
Status Verkocht onder voorbehoud
vraagprijs € 525.000,– vrij op naam
Bouwvorm
Soort object Bouwgrond

Noord IJsseldijk kavel Suus,

3402 PH IJsselstein

€ 525.000,– vrij op naam

Brochure downloaden

Interesse?
Bel ons: 030-6868280

Omschrijving

Op een prachtige locatie aan de Noord IJsseldijk in het buitengebied van IJsselstein nabij de Hollandse IJssel kan een woondroom worden verwezenlijkt.

Noord IJsseldijk kavel Suus, 3402 PH IJSSELSTEIN

Op een prachtige locatie aan de Noord IJsseldijk in het buitengebied van IJsselstein nabij de Hollandse IJssel kan een woondroom worden verwezenlijkt. Deze mooie bouwkavel luistert naar de naam Suus en heeft aan beide kanten een vrij en ver weidezicht. De kavel ligt dichtbij het natuurgebied ‘’landgoed de Mare’’ en is tevens dichtbij jachthaven Marnemoende en diverse uitvalswegen gelegen. In de brochure treft u enkele voorbeeld woningen aan ter impressie. Met uw eigen architect zal er een prachtig ontwerp tot stand komen.

Kavel Suus heeft een oppervlakte van ca.2.695m2. De kavel heeft de bestemming 'wonen', waarbij binnen het bouwvlak een woning gerealiseerd mag worden van maximaal 800m3, met een goothoogte van 5m en nokhoogte van 11m. Bijgebouwen en eventueel vergunningsvrije mogelijkheden zijn hier nog niet bij inbegrepen.

Bij de Odru (omgevingsdienst regio Utrecht) is er een contactpersoon om eventuele vragen over de verdere mogelijkheden door te spreken omtrent de bebouwingsmogelijkheden. Ook hebben wij reeds voor u een offerte opgevraagd om een indicatie te krijgen van wat het bouwrijp maken van de kavel zou kunnen kosten inclusief de nutsvoorzieningen. Een bodemrapport is uiteraard beschikbaar.

Bouwen naar wens op een ruime kavel in IJsselstein midden in het groen en dichtbij recreatie? Ontsluiting naar de directe uitvalswegen dichtbij en het centrum van IJsselstein met vrij weidegezicht aan beide kanten?
Indien dit voor u aantrekkelijk is kan dit uw nieuwe woonlocatie worden.

Het verkoopproces:
Het perceel zal worden verkocht door de Provincie Utrecht.
Bij meerdere gegadigden voor de kavel zal de verkoop op basis van inschrijving plaats vinden waarbij de project notaris betrokken zal worden. Tevens zal er een Bibob-onderzoek plaats vinden naar de kandidaat koper. Met de Wet Bibob wil de overheid voorkomen dat zij onbedoeld criminaliteit faciliteert. Op grond van deze wet kan het bestuursorgaan dat overweegt een vastgoedtransactie aan te gaan onderzoek doen naar de integriteit van de persoon met wie zij zaken doet. Hiervoor dient een Bibob-vragenformulier te worden ingediend en vindt bronnenonderzoek plaats. De koopovereenkomst komt tot stand onder opschortende voorwaarden van een positieve uitkomst van het Bibob-onderzoek, alsmede goedkeuring van de Gedeputeerde Staten van de Provincie Utrecht. Tevens zal er een onderzoek komen omtrent de herkomst van de gelden. Bij een bouwkavel is er geen wettelijke 3 dagen bedenktijd na het ondertekenen van de koopovereenkomst.

Informatie:
De volgende documenten worden beschikbaar gesteld indien u nadere belangstelling heeft:
- Eigendomsinformatie, kadastraal bericht en kadastrale kaart;
- Verkrijgingsakte;
- Vooronderzoek bodemkwaliteit;
- Uittreksel bestemmingsplan.

Indien de verkoopprocedure via inschrijving zal verlopen:
- Inschrijfformulier;
- VBK-richtlijn inschrijvingsvoorwaarden verkoop bij inschrijving;
- Concept koopovereenkomst bij inschrijving.

Onderzoeksplicht:
Deze aanbieding inclusief bijbehorende documenten en zijn met de groots mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Aan deze informatie kunnen echter geen rechten worden ontleend en ontslaan de (aspirant) kopers niet van hun eigen onderzoeksplicht. De koper is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor het verkrijgen van de eventueel benodigde vergunningen voor (ver)bouw en of gebruik. Het is raadzaam om bij de ODRU informatie in te winnen of het door u beoogde gebruik en/of wijzigingen aan het object en/of bouwmogelijkheden realiseerbaar is/zijn.

Zoals vermeld betreft het object in planologisch opzicht een bouwkavel.
De huidige feitelijke situatie van de kavel betreft ruwe bouwgrond/grasland. Er hebben
nog geen bewerkingen aan de grond plaats gevonden waardoor nog geen sprake is van bouwrijpe grond. Dit betekent dat de koper zelf verantwoordelijk is voor draagkracht, egalisatie of ophoging van de kavel, ontsluiting naar de Noord IJsseldijk evenals de aanvraag van de eventueel hiervoor benodigde vergunningen en voor de benodigde nutsvoorzieningen.

Uitnodiging:
Alle verstrekte informatie in combinatie met uw eigen onderzoek moet uitsluitend gezien worden als een uitnodiging tot het doen van een voorstel. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met ons kantoor.

Lees de volledige omschrijving

Over IJsselstein

In het midden van het land, net onder Utrecht, omarmd door twee rivieren, de Lek en de Hollandse IJssel, ligt de aantrekkelijke woon- en werkgemeente IJsselstein. IJsselstein heeft een karakteristiek centrum dat sinds de middeleeuwen niet noemenswaardig is veranderd en waarvan de historie terug gaat tot 1511. De binnenstad is zeer rustiek en autovrij.

U kunt hier heerlijk winkelen en er zijn vele horeca gelegenheden te vinden. De omgeving van IJsselstein kenmerkt zich door een landelijk, rustiek karakter met water, weilanden, akkers en kronkelige wegen. IJsselstein heeft een sneltramverbinding met Utrecht CS. Ook de busverbindingen met tal van plaatsen in de omgeving zijn uitstekend.

Al met al een prachtige woon- en werkomgeving centraal gelegen in Nederland!

Deze kavel bezichtigen